Our Blog

XVIII Premio de investigación sobre Europa Francisco Javier Landaburu Universitas 2019

Eurobasque decidió en el año 2001, en que celebraba su 50 aniversario, crear un Premio de Investigación con el nombre de “Francisco Javier de Landaburu Universitas”, en recuerdo el que fue miembro de la primera Junta Directiva de EuroBasque creada en 1951 y destacado estudioso e intelectual en los temas europeos. Este premio se dedica a promover los estudios y reflexiones sobre los aspectos de la construcción europea con mayor interés para la ciudadanía en el momento de su convocatoria. La convocatoria queda fijada con periodicidad anual. CONVOCANTE: EuroBasque. Consejo Vasco del Movimiento Europeo. PARTICIPANTES: Investigadores con licenciatura universitaria o titulación superior, bien a título individual o integrados en un equipo investigador. TEMA: “Sostenibilidad en la Europa del S XXI: económica, ambiental y social” TRABAJO: Un proyecto de investigación que, en caso de ser premiado, deberá ser desarrollado en forma de ensayo. DOTACIÓN: 12.500 € PRIMER PREMIO: 5.000 € al mejor proyecto de investigación. DOS ACCÉSITS: 2.500 € para dos proyectos de investigación seleccionados por el Jurado. UN ACCÉSIT: 2.500 € para un proyecto de investigación de un/a joven del sistema universitario vasco. FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN: 15 de marzo de 2019. MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: ➡ Consulta los detalles sobre el tema del ensayo y las bases: XVIII Premio de investigación sobre Europa Francisco Javier Landaburu Universitas 2019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- XVIII. Europari buruzko ikerketa saria Francisco Javier de Landaburu Universitas 2019 EuroBasquek 2001ean erabaki zuen, 50. urterrena egin zuelarik, Ikerketa Saria sortzea, Francisco Javier de Landaburu Universitas izenerakin. Hartara, 1951n sortutako EuroBasquen lehengo Zuzendaritza Batzordeko kide izandako gizon hura oroitarazi nahi dugu, europar gaien ikerlari eta intelektual nabarmena izan baitzen. Sari hay, deialdiko unean gehien dioten europar eraikuntzako alderdiei buruzko azterketak eta gogoetak sustatzera zuzenten da. Deialdia urtero egiten da. Helburuak: Gure gizartean bereziki eragiten dioten gaur eguneko europar gaien inguruko gogoeta sustatzea. Ikerlariak europar integrazio prozesuari buruzko ikerketak egitera animatzea. Europar Batasunaren etorkizunaren gaineko eztabaida bizirik mantentzea, gure ekonomietan, gizarteetan eta antolakuntza politikoan gertatzekoak diren aldakuntza handietarako prest izateko. EuroBasquen nortasunaren eta xedeen berri zabaltzea, eta dituen helburuak lortze aldera hobekien laguntzen duten ikerketak saritzea. DEIALDIA EuroBasque. EGITEN DUENA: Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua. PARTEHARTZAILEAK: Unibertsitateko lizentziadunak edo goi tituludunak diren ikerlariak, banaka edo ikerketa talde baten barruan. GAIA: “Ekonomia‑, ingurumen‑ eta gizarte‑ jasangarritasuna XXI. mendeko Europan”. LANA: Ikerketa proiektu bat izango da. Sarituz gero, ikerketa proiektua saiakera gisa garatu beharko da. HORNIKUNTZA: 12.500 € LEHEN SARIA: 5.000 €, ikerketa proiekturik onenari. BI AKZESIT: 2.500 €-koak, epaimahaiak hautaturiko bi ikerketa proiektuetarako. AKZETIS BAT: 2.500 €koa Euskal Unibertsitate sareko gazte batek egindako ikerketa proiektu onenarentzako. AURKEZTEKO EPEA NOIZ BUKATZEN DEN: 2019eko martxoaren 15an. ➡ Oinarriak XVIII. Europari buruzko ikerketa saria Francisco Javier de Landaburu Universitas 2019

event_note 2019-01-13 23:09:49 | group Admin